Пакетът се включва в покритието при всички форми на застраховане - индивидуално, семейно и групово (корпоративно).
Пакетът предлага здравни услуги на ниво специализирана извънболнична медицинска помощ. Чрез него застрахованите лица имат възможност за директно ползване услугите на специалисти от съответните профили на медицината, както и достъп до цялата гама лабораторни и функционални изследвания, включително високоспециализирани медико-диагностични изследвания (скенер, ядрено-магнитен резонанс и др.). С този пакет здравни услуги се скъсява диагностичния процес, спестява се време на застрахованите лица и им се предоставя възможност за широк избор на специалисти и лечебни заведения.

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com